GALI ÁDÁM EGYETEMI TANÁR KINEVEZÉSE

Tizenöt oktató-kutató tartott előadást a tavaly hagyományteremtő céllal indított műegyetemi rendezvényen.

Józsa János rektor nyitotta meg a Díszteremben tartott eseményt, amelyen Kotán Attila kancellár, rektorhelyettesek, dékánok és további meghívottak vettek részt. Az akadémikus köszöntőjében kiemelte, hogy „ilyen magas számú újonnan kinevezett egyetemi tanára csak nagyon kevés felsőoktatási intézménynek van idén”.

Az BME új egyetemi tanárai az ünnepélyes alkalmon bemutatták oktatói és tudományos tevékenységük professzorrá válásukban meghatározó mozzanatait, valamint beszéltek kiemelt szakmai céljukról. Életrajzukat – prezentációik előtt – kari vezetőjük ismertette.

 

Gépészmérnöki kar

Orbulov Imre Norbert, az Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyetemi tanára, a Gépészmérnöki Kar dékánja

Előadása: Kompozit fémhabok
(A dékán életrajzát Józsa János rektor ismertette.)

 

Építészmérnöki Kar

Szabó Levente Csaba, a Középülettervezési Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Az emlékezet térbeli szépsége

Vasáros Zsolt, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Investigato, Educatio, Praxis / Kutatás, oktatás és gyakorlat szerepe az építészetben

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Hell Zoltán Károly, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Káliumszelektív komplexképző koronaéter szintézise

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dabóczi Tamás, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Inverz algoritmusok – hatékony eszköz mérőrendszerek minőségének javítására

Horváth Gábor, a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Sorbanállás az egyetemi tanári kinevezésért / Sorbanállásos rendszerek

Illés Balázs György, az Elektronikai Technológia Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Ólommentes váltás az elektonikai technológiában

Lengyel László, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Modelltranszformációk validálása és alkalmazása

Poppe András, az Elektronikus Eszközök Tanszékének egyetemi tanára

Előadása: Félvezető eszközök multi-domain karakterizációja

 

Természettudományi Kar

Bolla Marianna, a Sztochasztika Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Spektrális klaszterezés és véletlen gráf modellek

Gali Ádám, az Atomfizika Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Harmadik generációs napelemek, kvantumtechnológiai kutatások – hasznos hibák

G. Horváth Ákos, a Geometria Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Geometriák között

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Dúll Andrea, a Szociológia és Kommunikáció Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Környezetpszichológia és környezetkommunikáció, avagy kölcsönkapcsolat a környezettel
(Dúll Andrea egyetemi tanárként érkezett egy másik intézményből, benyújtott műegyetemi pályázatáról a BME Szenátusa januárban döntött.)

Halmai Péter, a Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanára

Előadása: Gazdasági növekedés – nemzetközi makroökonómiai dimenzióban
(Halmai Péter egyetemi tanárként érkezett egy másik intézményből, benyújtott műegyetemi pályázatáról a BME Szenátusa márciusban döntött.)

Tóth Péter, a Műszaki Pedagógia Tanszék egyetemi tanára

Előadása: A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával
(Tóth Péter egyetemi tanárként érkezett egy másik intézményből, benyújtott műegyetemi pályázatáról a BME Szenátusa márciusban döntött.)

 

Fotó: Philip János
A Cikk a BME Intézeti honlapján is megtalálható.