Kvantumelektronika 2018 konferencia

Kvantumelektronika 2018 konferencia

 

Az ELFT Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoportja, az MTA Lézerfizikai Tudományos Bizottsága és a BME TTK Fizikai Intézete 2018. június 15-én, a BME K épület díszteremben megrendezte a Kvantumelektronika 2018 szimpóziumot.

Az eseménnyel a korábbi sikeres rendezvénysorozatot kívánta folytatni. A szimpózium a hagyományoknak megfelelően meghívott előadásokal kezdődött, a szakcsoport tagjai pedig posztereken mutathatták be eredményeiket.

 

A meghívott előadók:

 

Bozóki Zoltán: A fotoakusztikus spektroszkópia gyakorlati alkalmazásai 

Földi Péter:  A magas-harmonikus keltés fotonstatisztikájáról 

Fülöp József: Extrém terahertzes impulzusok 

Kálmán Orsolya: Mérésekkel indukált nemlineáris dinamika kvantumprotokollokban 

Sergei Kühn: Vectorial optical field reconstruction by attosecond spectral interferometry 

Maák Pál Andor: Ultrarövid lézerimpulzusok orvos-biológiai alkalmazása 

Pálfalvi László: Nagyenergiájú terahertzes impulzusok alkalmazási lehetőségei a részecskegyorsításban 

Szatmári Sándor: Fényimpulzusok 10^10 nagyságrendjébe eső kontraszt javításának lehetősége 

Veres Miklós: Indukált Raman-szórás femtoszekundumos lézerrel