Femtoszekundomos lézer alkalmazások

Tanszékünkön évek óta széles körű kutatások zajlanak a femtoszekundomos lézer alkalmazásokkal kapcsolatban. Elsősorban akusztooptikai eszközök felhasználásával szeretnénk a femtoszekundomos lézer impulzosok alkalmazási területeit kiszélesíteni, ill. az impulzusok időbeli és terbéli viselkedését befolyásolni.

Emellett aktívan részt veszünk a Szegeden épülő új ELI "szuperlézer" központhoz kapcsolódó felkészítő oktatásban, kurzusainkon és gyakorló laborjainkban hallgatók megtanulhatják a modern lézerfizika elméleti és gyakorlati apaljait. 

Akusztooptikai szögdiszperzió-mentes impulzus-alakformálás.

Célok: akusztooptikai magasabb rendű diszperzió-kompenzáló kompresszor, specifikus alakú impulzusvonatok létrehozása (pumpa-próba, kvantum kontroll stb. gerjesztéshez) 

Cél az impulzusok ismétlődési frekvenciájának csökkentése koherens kontroll és pumpa-próba mérésekhez. 2 mm hosszó TeO2 és 20 mm hosszú SiO2 eszközök a minimális diszperzió érdekében

 

 

Kutatási terület: 
Optika