Berendezések

Technológiák:

 • Vékonyréteg készítés vákuumpárologtatással porlasztással és elektronsugaras párlogtatással
 • Nagyteljesítményű lézeres vágógép
 • Mikrohullámú plazmával működő CVD rendszer
 • Anódos oxidáció
 • Gyémántcsiszoló berendezés aszférikus optikai eszközök készítésére
 • CNC vezérelt precíziós befecskendezéses öntőberendezés
 • Elektronsugár litográfia
 • Optikai, optikai bevonatkészítő, kristálytechnológiai, mechanikai és elektronikai műhelyek.

Mérőeszközök:

 • Felületi-profil felvétele (Talysurf alakpróba és perthométer, optikai profilométer
 • Shack-Hartmann hullámfront érzékelő
 • Optikai mikroszkópok
 • Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM
 • Szekunder-ion tömegspektrométer (SIMS: érzéknység 0.01-1ppm, laterális felbontás ~ 0.1 micrometer, mélységi felbontás ~ 0.01 micrometer
 • Pásztázó Auger mikroszonda (SAM: érzékenység 1 %, laterális ~ 0,5 micrometer
 • Röntgen fotoelektronspektroszkóp (XPS; érzékynség 0.1 %, energia felbontás 0.80 eV
 • UV-, látható- és közel infravörös spektrofotométer
 • Fizeau-interferométer (optikai alak és hullámforma
 • C02 (20W, hangolható), Ar ion, He-Ne, Nd-YAG és diódalézerek
 • Látható és infravörös érzékelők és érzékelőmátrixok (PSD, CCD
 • Elektronikus mérőrendszerek (3 GHz hálózati analizátor, 12 Ghz digitális oszcilloszkóp
 • Impedancia spektroszkópia
 • Precíziós optikai pozícionálók
 • Egymódusú száloptika rendszerek
 • Ellipszometria.
 • Lézer indukált átütési spektrometria

A Tanszéken kifejlesztett rendszerek:

 • Akusztooptikai jelfeldolgozó rendszerek (spektrum analizátorok
 • Differenciális abszorpciós LIDAR
 • Fotoakusztikus és időfelbontásos fluoreszcens és NIR spektrométerek
 • Lézer Doppler anemométer
 • Transzmissziós és reflexiós NIR spektrométerek
 • Kvadrupól tömegspektrométerek (QMS) leülepedő gázok analíziséhez
 • QMS-sel összehangolt DC szenzor mérőműszer
 • QMS plazmadiagnosztika ütközésmentes in situ mintavétellel
 • Zsilipelő rendszer a leválasztó és az analitikus mérőrendszerek között
 • Kvadrupól ioncsapda a részecskék tömegmeghatározása céljából
 • Time of Flight spektrométer
 • Fotomodulált reflektometria
 • Femtoszekundumos lézer

CAD és modellezés (szuperszámítógépeken és PC-ken):

 • Optikai tervezéshez és vékonyfilmhez számítógépes programok
 • CAD az elektron -és ionoptikához
 • Mechanikai CAD rendszer
 • Számítógépes programok az atomi szintű kvantummechanikai szimulációhoz
 • Mesterséges neurális hálózati modellek
 • Programjainkat 6 szuperszámítógép központban, ill. nagyteljesítményű PC-ken (linux, ill Windows alatt) futtattjuk

Használati rend és hozzáférhetőség az Atomfizika Tanszék Felületfizika Laboratóriumához